-

Битката на Драконите

 

Описание:

Контроли: Играч 1: AD = движение, J = атака, K = скок, L = събрана сила, UIO = умение. Комбинации: AA/DD = spurt, S+A+J = Qigong, DD+J/AA+J = spurt Qigong. Player 2: :←→ = движение, 1 = атака, 2 = скок, 3 = събрана сила, 456 = умение. Комбинации: →→/←← = spurt, ↓→+1 = Qigong, →→+1/←←+1 = spurt Qigong.